Kaalund, H. V. Uddrag fra MAASKE!

Men om mit Hjertes Gaade
for Dem ej aabenbaret blev,
De skal engang vel raade
den Rune, her jeg skrev.