Kaalund, H. V. Uddrag fra TIL HENDE.

Endnu har jeg Ild, endnu har jeg Aand,
trods Alt hvad jeg præker om Fornuften;
endnu kan jeg kurre som en Due paa din Haand
og svinge som en Ørn mig i Luften;
endnu kan i Sang jeg forherlige dit Navn,
trods Livets de kummerlige Pligter -
og derfor skal Du kysse mig og tage mig i Favn
og føle, at Du elskes af en Digter!