Kaalund, H. V. Uddrag fra I EN SOLSKINSKROG.

Lad Andre finde det en simpel Plads
for En, der producerer sig som Sanger -
en Digterthrone er den, mig tilpas,
og aldrig nogen bedre jeg forlanger.