Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

Man kom derind gjennem Plankeværket,
skraas for Posten ved Landemærket.