Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

-- Det var Efteraarsvejr; det regned og blæste;
derinde i Skuret det brummed og hvæste.