Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

Lidt Vildt til Forandring kan aldrig skade!
Jeg maatte derind fra den sølede Gade.