Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

det prægtige Dyr med de vældige Lemmer,
købt af en Gjøgler - en "Dyretæmmer"!