Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

Fulgt med Hyl af Ørkenschakalen,
piskende Bugen vældig med Halen,