Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

Dér laa den og rynked i Søvne Panden.
Ved Siden to Aber lysked hinanden.