Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

Et vigtigt Arbejde - skulde man tro;
de bleve fornærmede, da jeg lo!