Kaalund, H. V. Uddrag fra LØVEN I SLIPPEN.

Blæstens Hvin om det lurvede Hus
tog den maaske for Palmernes Sus -