Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

og Hestene, som rasle
med Spilbommens Kjæde
og stampe ved Krybben
og pruste, mens de æde.