Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

- Jeg elsker at dvæle
i denne øde Stilhed,
at frydes ved dens Storhed
og gyse ved dens Vildhed.