Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

Det er mig, som jeg drages
til et hemmeligt Møde
med dem, jeg har elsket:
De Levende og Døde.