Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

- Saa staar jeg her paa Toften
og længes og lytter,
mens Lysene tændes
i Fiskerlejets Hytter.