Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

Fra Kronborg glimter Fyret
i det taagede Fjerne;
i Vinteraftnens Skumring
det lyser som en Stjerne.