Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

Derude ligger Havet
af Isen bedækket;
fra fjerne Vover hører
jeg Vildandetrækket -