Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

Hvor højtidsfuldt stille! -
Hvor herligt at skue
deroppe den mægtige
tindrende Bue!