Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

Og Tankerne komme
og svinde som i Drømme
og lyse i mit Indre
som Stjerneskudsstrømme.