Kaalund, H. V. Uddrag fra VINTERAFTEN PAA LANDET.

- Jeg vilde ikke bytte
en Ensomhed som denne
med Festsalens Tummel,
hvor Lysene blænde!