Kaalund, H. V. Uddrag fra PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

Dér satte jeg min Drage op,
dér sendte jeg min Boldt mod Sky
og saae den fjerne Kirketop
i Taagen af den store By.