Kaalund, H. V. Uddrag fra PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

Saa mangen dejlig Sommerkvæld
jeg lytted dér som lille Dreng,
naar Hornet blæstes til Appel -
da var det Tid at gaa i Seng.