Kaalund, H. V. Uddrag fra PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

Derinde Livets vilde Hast
i trange Gaders tunge Luft,
og her - i fredelig Kontrast -
de landlig stille Havers Duft!