Kaalund, H. V. Uddrag fra PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

- Saa Meget er nu vejret hen
og gjemt og glemt i Tidens Strøm;
men glad jeg sér det Sted igjen,
hvor jeg har drømt min Barndomsdrøm.