Kaalund, H. V. Uddrag fra PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

Vel kjender jeg det neppe mér,
og Tiden er ej nu som før -
dog elsker jeg at vandre her
paa Stien ved de stille Søer.