Kaalund, H. V. Uddrag fra PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

Thi disse Træer og disse Siv,
som hviske her ved Aftentid
med Minder om det svundne Liv,
mig drager endnu mægtig hid.