Kaalund, H. V. Uddrag fra KAALORMEN.

Det var en Larve - den havde Hast,
den sad og spandt sine Traade
og knyttede sig til Bladet fast
og vented Forvandlingens Gaade.