Kaalund, H. V. Uddrag fra KAALORMEN.

- To bristende Øjne saae derpaa,
de lyste i Døden milde.
Det var Soldatens, som saaret laa.
I ham blev det ogsaa stille!