Kaalund, H. V. Uddrag fra HVORLEDES MAN KAN NARRE ET ÆSEL.

Til Venstre laa min Rejses Maal
bagved den grønne Skov.
Mit Æsel bar sit Kors med Taal
og gik, som om det sov.