Kaalund, H. V. Uddrag fra HVORLEDES MAN KAN NARRE ET ÆSEL.

Men det var et forslagent Dyr,
træsk over alt Begreb.
- Jeg aned som en fiffig Fyr,
det lured paa et Kneb.