Kaalund, H. V. Uddrag fra HVORLEDES MAN KAN NARRE ET ÆSEL.

Og skjøndt det gik som i en Vals,
af Pletten ej vi kom.
Jeg kunde knækket før dets Hals,
end faa det højre om.