Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ET KUNSTNERPARS SØLVBRYLLUP.

Der var noget i ham af en Vikingnatur!
Der var Mod til at trodse en Storm,
til at hugge sig Vej, til at sprænge sit Bur,
til at skabe selvstændig sin Form.