Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ET KUNSTNERPARS SØLVBRYLLUP.

Men den Brud var saa bleg, og Berømmelsens Glans
mægted ikke at skjænke ham Ro,
før et Hjerte han mødte, som banked mod hans
og ham skjænked for Livet sin Tro.