Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ET KUNSTNERPARS SØLVBRYLLUP.

Hun har drukket af Skjønhedens rigeste Væld,
og med Kaldet, hun ejer fra Gud,
har hun glad som et Barn af sin fyrige Sjæl
sendt en straalende Billedhær ud.