Kaalund, H. V. Uddrag fra VED ET KUNSTNERPARS SØLVBRYLLUP.

Nu i Kredsen af elskede Børn de jo staa;
de har naaet deres Sølvbryllupsfest. -
Lad os ønske, de Guldbryllupskransen maa naa,
og hvad Livet har skjønnest og bedst!