Kaalund, H. V. Uddrag fra VED STRANDEN.

Ensom i Aftenens dæmrende Stund
hviler jeg her paa Skrænten ved Skoven;
under min Fod det dejlige Sund,
og den reneste Himmel foroven;
Dampskibet glider derude forbi -
i det hvilende Hav pløjer Kjolen sin Stribe;
Hveen og Skaane sig spejle deri
og en Vrimmel af talløse Skibe.