Kaalund, H. V. Uddrag fra MANDEN PAA DUESLAGET.

Fra femte Stokværk til Husets Kvist
og saa tilvejrs ad en Stige,
saa naaer Du gjennem en Luge tilsidst
derud i hans luftige Rige!
Forneden har Du i Perspektiv
med "Frelserens" og "Vor Frue"
den store Stad med sit travle Liv;
foroven - Himmelens Bue.