Kaalund, H. V. Uddrag fra MANDEN PAA DUESLAGET.

Der staar han paa det svimlende Bræt
og spejder fra Dueslaget,
en vindtør Fyr med en gammel Kaskjet
og fløjter og svinger med Flaget.
Om han driver en borgerlig Næringsvej?
om han møder til Ildløs med Sprøjten?
- Hvad véd jeg derom - jeg kjender ham ej,
jeg besøgte ham aldrig i Højden.