Kaalund, H. V. Uddrag fra MANDEN PAA DUESLAGET.

Og Jernbaner byg'des, og Byen fik Gas
og Vandtryk og større Beskatning;
men han - han stod paa den samme Plads,
som under den gamle Forfatning.
Imens han mønstred sin Duehær
og fulgte dens Flugt under Himlen,
gik jeg dernede og jaged Ideer:
en Menneskemyre i Vrimlen.