Kaalund, H. V. Uddrag fra RAVNEN.

Just da Solens Kugle funkled i den fjerne Horizont,
lod han Blikket, stolt og rolig, glide hen ad Hærens Front.
Pludselig han sænked Kaarden, bøjed sig ærbødigt ned.
"Var det Fanen, som han hilste?" - Ingen vidste ret Besked.