Kaalund, H. V. Uddrag fra RAVNEN.

- Næsten et Aarhundred gammel; af ham selv med Navnet døbt,
sad den paa Zouavens Skulder, tavs, som var af Malm den støbt.
Atter flagred Frankrigs Ørne, atter spored den nu Blod:
Aadselsravnen - Ørnens Skygge - Dødens Fugl saa sort som Sod!