Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Jeg synes, som før jeg det Gjærde har sét
og kunde det Hele tegne;
som det gaar en Maler, det gaar en Poet:
han har Øjnene allevegne.