Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Selv har jeg støvet som Maler omkring
og siddet ved Bondens Laage
og taget Skitser af alle Slags Ting
i de mærkværdigste Kroge.