Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

For ham er der intet Stort eller Smaat
i Naturens vældige Tempel;
og Digteren, han forstaar det saa godt -
denne øde Egn til Exempel!