Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

- Denne snedækte Mark, denne Himmel graa,
dette Gjærde af Kampestene,
og disse fattige Fugle paa
en Busk med bladløse Grene;