Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Jo vist! det truer med Hagl og Storm,
der er fygende Snefald i Vente;
og ej nogen Myg og ej nogen Orm
i hele Naturen at hente.