Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Spurvene, de har gyldne Kaar,
de bo ved Menneskets Huse;
i Stakkene gjemt, naar Vintren er haard,
de lade Stormene suse.