Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Krager og Ravne og alt det Kram,
der lever som sjofle Tyve,
for mig maa de gjerne faa Last og Skam,
dem lader jeg trøstig flyve!