Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Scenen er vild og sørgelig tom;
men hvis den var mere broget,
da syntes jeg neppe saa godt derom,
- jeg savner slet ikke Noget!