Kaalund, H. V. Uddrag fra ET VINTERBILLEDE.

Jeg lider just dette simple Sujet,
dette sære Valg af Motivet.
Der er Alvor deri. Det er ikke koket.
- Jeg tager det, som det er givet!